מערכת אוורור המורכבת ממפוח המותקן על הגג, הפועל ברמות רעש נמוכות במיוחד ומחובר ללוח חשמל חכם. המפוח עובד בשגרה באופן רציף ויונק את הריחות הרעים מהחדר באמצעות פיר ייעודי. בזמן שריפה בבניין, מושבת המפוח אוטומטית. ניתן לשלוט במערכת בדרכים שונות על-פי דרישת הלקוח.