חדר אשפה הנו מקור לריחות רעים בבניין אשר תכולתו גם מייצרת פוטנציאל לסכנות אש. מערכת ייעודית משולבת לאוורור ופינוי עשן, המורכבת ממפוח המותקן על הגג ומחובר ללוח חשמל חכם, מספקת מענה אופטימלי לשתי בעיות אלו. המפוח עובד בשגרה באופן רציף ומפנה את הריחות הרעים מהחדר באמצעות שני פירים. על מנת ליצור תנאי אוורור אופטימליים, פיר אחד מפנה את הריחות הרעים והשני מכניס אוויר צח. בזמן שריפה מקבלת המערכת פקודה לפנות עשן מהחדר. המפוח עמיד ב-250 מעלות ופועל ברמות רעש נמוכות במיוחד, על פי התקן שנקבע על ידי המשרד לאיכות הסביבה.